OBSTACLE COURSE RACING OFFICIAL

DE “TRAIN DE TRAINER” CURSUS [!!SLOGAN]

Een OCR Official is één van de scheidsrechters bij een wedstrijd, hij/zij controleert of wedstrijdlopers obstakels en/of het parcours juist nemen volgens de regels voor de betreffende wedstrijd en in overeenstemming met de reglementen van de OCRA Benelux.
Van de OCR Official wordt verwacht dat hij/zij kennis van zaken heeft omtrent wedstrijdregels.

Hij geeft leiding, toont initiatief en heeft de uitstraling van een ter zake kundige die aanstuurt en controleert en is derhalve op de hoogte van alle relevante informatie om een gefundeerd oordeel te kunnen geven en naar buiten te kunnen brengen.

De OCRA Benelux vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de opleiding is dan ook een praktijkdag bij Outdoor Valley te Bergschenhoek.

De volgende cursus word gegeven op
23 JANUARI 2016.

Onderdelen van de opleiding zijn:

  • Theorie officiële regels van OCR

  • Communicatie 101

  • BASISKENNIS SCHEIDSRECHTER

  • Conflictsituaties

  • OCR Organisaties

  • PRAKTIJK/CASUS

DOEL:

OCR reguleren volgens officiële regels van OCR 2015.

KOSTEN

Aan de opleiding zijn kosten verbonden, deze worden vergoed door de OCRA bond.

Jij hoeft deze dus niet te betalen, maar de bond verwacht dan wel dat zij je in het komende jaar tenminste 3x in kunnen zetten als official.

Hiervoor zullen we je vragen een overeenkomst in te vullen.

Vergoeding

We zullen er naar streven dat als je als official ingezet word, je nog een gratis startbewijs ontvangt om nog ná het wedstrijdvak of op een andere dag te kunnen starten.

Afspraken hierover moeten nog met de organisaties worden gemaakt, dus informatie hierover volgt later.

LOCATIE

De Blaarmeersen
Provinciaal Domein in Gent België

MEENEMEN

1 set kleding die vies mag worden, 1 set kleding voor daarna, goede schoenen (die vies mogen worden), douche spullen en aanteken materiaal.

TOELATINGSEISEN

Kandidaten dienen bij toelating van de Opleiding OCR Official:

  • Tenminste 18 jaar te zijn; 
  • Affiniteit te hebben met Obstacle Course Racing. 

Men is verplicht alle stof door te nemen alvorens de cursus. Deze zal na inschrijving in de vorm van een handout aan u worden geleverd. Er zal veel stof in weinig tijd behandeld worden.

CERTIFICERING

De cursus wordt afgesloten met een certificaat: OCR-Official

Dit certificaat is officieel bij de bond erkend!

image